GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-03-2023 19:58

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?
Naci Görür, Türk jeologdur. 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra doktorasını Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi'nde yapmıştır.
Görür, özellikle Türkiye'nin deprem coğrafyası ve aktif fay hatları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. 1992 yılında başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı Projesi'nin öncülerinden biridir ve Türkiye'de deprem konusunda en saygın uzmanlar arasında yer almaktadır.
2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde jeoloji profesörü olarak görev almaya başlayan Görür, aynı zamanda Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün de üyesidir. 1999 Marmara Depremi ve 2011 Van Depremi gibi büyük depremlerin ardından Görür, deprem riski konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla pek çok seminer ve konferans vermiştir.
Görür, uluslararası alanda da tanınan bir bilim adamıdır ve birçok uluslararası jeoloji organizasyonunda görev almıştır. Ayrıca, Türkiye'de deprem araştırmalarının yanı sıra, Moğolistan, İran, Pakistan, Japonya, Yunanistan ve İtalya'daki fay hatları üzerine de çalışmalar yapmıştır.


PROF. DR. NACİ GÖRÜR ESERLERİ
Naci Görür'ün yayımlanmış çok sayıda akademik makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Bazı önemli eserleri şunlardır:
•    Anadolu'da Fay Zonları ve Depremselliği (1993)
•    North Anatolian Fault Zone: Past, Present and Future (2004)
•    Turkey: Active Tectonics of a Bridge between Continents (2007)
•    Doğu Akdeniz Fay Zonu Projesi (2011)
•    Jeolojik, Tektonik ve Yapısal Analiz Teknikleri (2016)
Bu eserler, özellikle Türkiye'deki aktif fay hatları ve deprem riski konusunda yapılan araştırmalara ışık tutmaktadır. Ayrıca, uluslararası alanda da tanınan bir bilim adamı olan Görür'ün yayınları, dünya genelinde aktif fay hatları üzerine yapılan araştırmalar için de önemli kaynaklar arasındadır.

AdminAdmin