EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-03-2023 22:12

Türkiye 2023 Asgari Ücret Ne Kadar?

Türkiye 2023 Asgari Ücret Ne Kadar?

Türkiye’de Asgari brüt maaş kaç TL?

Asgari maaş tutarının işverene maliyetinde değişikliğe gidilmiştir. İşveren maliyeti 11.750 TL olmuştur. Ayrıca 2023 yılı brüt asgari ücret tutarı da 10.008TL olarak belirlenmiştir. Kısacası mevcut asgari maaş tutarı net 8.506,80 TL ve brüt 10.008TL olmuştur.


Türkiye’de Maaş Dağılımları

Türkiye'de maaşlar, sektörlere, iş pozisyonlarına, şehirlere ve deneyim düzeyine göre farklılık gösterir. Türkiye'de maaşların dağılımı, OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşüktür ve bazı eleştirilere konu olmaktadır.
Türkiye'de ortalama brüt aylık maaş, 2021 yılı itibariyle 5.430 TL civarındadır. Ancak, maaşlar sektörlere ve iş pozisyonlarına göre değişebilir. Örneğin, finans, teknoloji ve sağlık sektörlerinde çalışanların maaşları diğer sektörlerde çalışanlara göre daha yüksek olabilir.
Türkiye'de maaş dağılımı, özellikle düşük ücretli işlerde çalışanlar arasında daha dengesizdir. Ülkedeki düşük ücretli işlerin sayısı yüksek olup, bu işlerde çalışanların maaşları genellikle diğer sektörlerde çalışanlara göre daha düşüktür. Ayrıca, kadınların erkeklere göre daha düşük maaşlar aldığı, işsizlik oranlarının kadınlarda daha yüksek olduğu ve işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığının görüldüğü de gözlemlenmektedir.
Türkiye'de maaşların dağılımı ayrıca şehirlere göre de değişiklik gösterir. Büyük şehirlerde yaşayanlar genellikle daha yüksek maaşlar alırken, kırsal kesimlerde yaşayanların maaşları daha düşüktür.
Sonuç olarak, Türkiye'de maaşlar sektörlere, iş pozisyonlarına, şehirlere ve deneyim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Düşük ücretli işlerde çalışanların maaşları diğer sektörlere kıyasla daha düşük olabilir ve cinsiyet ayrımcılığı da maaş dağılımını etkileyen bir faktördür.


 

AdminAdmin